This Page

has moved to a new address:

Czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej...: Warszawska starówka jest zbyt piękna, więc trzeba ją trochę oszpecić, czyli o biurowcu na Placu Zamkowym

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service